Shuhe Yulong Jade Dragon Snow Mountain Yunnan China

Shuhe Yulong Jade Dragon Snow Mountain Yunnan China – Photography by Christian Janzen